OK

Länkar

Tveka inte att höra av dig med tips på användbara länkar och synpunkter på innehåll eller utformning till:
sls
(at)sls.se

American Medical Association
http://www.ama-assn.org/
American Medical Association 

Apoteket AB
http://www.apoteket.se
Apoteksbolaget

British Medical Journal
http://www.bmj.com
British Medical Journal

CNN Health
http://www.cnn.com/HEALTH/
Stor amerikansk nyhetssajt som också har medicinska nyheter.

CPME
http://www.cpme.be/
CPME är en sammanslutning av EUs medlemsländers nationella läkarförbund

Danska läkarförbundet - Den Almindelige Danske Laegeforening
http://www.laegeforeningen.dk

Danska Läkartidningen - Ugeskrift for læger
http://www.dadlnet.dk/ufl/ufl2049/ind_sen.htm

Diabetolognytt
Diabetolognytt
http://www.diabetolognytt.se
Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

EQUALIS
http://www.equalis.se
Tidigare SEQLA, ett aktiebolag som arbetar med att övervaka och öka kvaliteten i analyser inom laboratorier.

FASS - Medicinsk ordlista
https://www.fass.se/LIF/lakarbok/ordlista.jsp

FASS
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0

Finlands Läkarförbund
http://www.laakariliitto.fi

Finska Läkarföreningen Duodecim
http://www.duodecim.fi

Finlands Läkartidning
http://www.laakarilehti.fi/

FN
http://www.un.org

FOU-aktiviteter
Detta är en gemensam informationportal som riktar sig till alla Forsknings- och utvecklingsenheter inom hälso- och sjukvård med uppdrag att driva FoU-frågor och att handleda.
http://www.fou.nu/is/sverige

Hagströmerbiblioteket
http://www.hagstromerlibrary.ki.se

HealthGate
http://www.healthgate.com
Amerikansk tjänst där man bland annat söker gratis på Medline via Internet, ingen användaridentitet eller lösenord.

Internetmedicin
http://www.internetmedicin.se

Karolinska institutet
http://www.ki.se

Karolinska Institutet University Press
www.kiup.se

Kliniskt Neurofysiologiskt laboratorium, Sahlgrenska sjukhuset
http://www.neuro.gu.se/Neurofys/

Karolinska Universitetslaboratoriet
http://www.karolinska.se/lab

Kvinnofridsportalen
http://www.kvinnofrid.se
Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum för dig som i din verksamhet möter kvinnorna, männen och barnen eller vill lära dig mer om problematiken. Ansvariga för Kvinnofridsportalen är sexton statliga myndigheter i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

LIF de forskande läkemedelsföretagen
http://www.lif.se/

Lipus AB Läkarnas Institut för professionell utveckling i sjukvården
http://www.lipus.se

Läkare mot tobak
http://www.doctorsagainsttobacco.org/

Läkare Utan Gränser
http://www.lakareutangranser.se

Läkemedelsverket
http://www.mpa.se

Läkarutbildningsutredningen
En översyn av den svenska läkarutbildningen
http://www.sou.gov.se/lakarutbutr/index.htm

Medical Link

http://www.medicallink.se
Svensk motsvarighet till medscape

Medicinska fakulteter
Göteborg
 www.sahlgrenska.gu.se/   Linköping http://www.hu.liu.se/ 

Lund http://www.med.lu.se/  Stockholm http://ki.se/ 

Umeå http://www.umu.se/medfak/  

Uppsala http://www.medfak.uu.se/

Medicinska språkfrågor?
Sök i Läkaresällskapets språkfrågedatabas

Medscape
http://www.medscape.com/px/urlinfo
En internationell hemsida med klinisk inriktning

Merck Manual
http://www.merck.com/pubs/
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy

Nordiska Hälsovårdshögskolan
http://www.nhv.se
Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg

Norska läkarföreningen
http://www.legeforeningen.no
Den norska läkarföreningen

Norska Läkartidningen - Tidsskrift for den norske lægeforening
http://www.tidsskriftet.no

PION
http://www.pion.se/
Patientinformation Online

Prioriteringscentrum
http://www.liu.se/prioriteringscentrum
Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg

Riksdag & Department
http://www.rod.se
Riksdag & Departement bevakar hela beslutsprocessen från regeringsdirektiv till riksdagsbeslut.

Samarbetsdatabasen - Sektion hälso- och sjukvårdspersonal.

SBU
http://www.sbu.se
SBU har etablerats av den svenska regeringen för att kritiskt granska den vetenskapliga grunden för medicinska innovationer, existerande rutiner och praxis inom hälso- och sjukvården samt inom tandvården.

SBU Alert
http://www.sbu.se
Nationellt system för identifiering och bedömning av nya medicinska och andra metoder inom hälso- och sjukvården.

TLV Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
http://www.tlv.se/

Tidningen Sjukhusläkaren
http://www.sjukhuslakaren.se

Sjukgymnasters riksförbund
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Sidor/Hem.aspx

Svensk sjuksköterskeförening
http://www.swenurse.se/

Socialdepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/1474/m/header

Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se

Statens medicinsk-etiska råd - SMER
http://www.smer.se
SMER, Statens medicinsk-etiska råd, är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

SUNET
http://katalogen.sunet.se/kat/science/medicine
Sunet:s lista över svenska Internetkällor under rubriken/vetenskap/medicin.

Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/

Swedish Labtech. Laboratorieleverantörernas branschförening
Swedish Labtech är en branschorganisation för företag verksamma inom områdena instrument, diagnostika, analys och bioteknik.
www.swedishlabtech.se

Tobaksfakta
http://www.tobaksfakta.org/
Ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Läkare mot tobak, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

UEMS
http://www.uems.net/
European Union of Medical Specialists

Vetenskapsrådet
http://www.vr.se
Den nya myndigheten för forskningsfinansiering 

Vinnova
http://www.vinnova.se/sv/

Vinnvård
http://www.vinnvard.se/

Vårdalstiftelsen
http://www.vardal.se/

WMA
http://www.wma.net/e/
World Medical Association

Vårdguiden
http://www.vardguiden.nu
Vårdguiden är en helt ny Internetportal som vänder sig till alla som bor i Stockholms län

WebMedLit
http://www.webmedlit.com/
Medicinska tidskrifter och artiklar på nätet

WHO
http://www.who.int/
Världshälsoorganisationen

 


Boka lokal

Boka lokal

För konferens, möten och fest

Vi erbjuder unika lokaler med en tidlös elegans mitt i city.