OK

Medlemsavgift


Vad kostar det att bli medlem?

Ordinarie medlem 700 kr/år

Associerad medlem 700 kr/år

Läkarexamen men ej leg högst under 5 år 350kr/år

Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år

Studerandemedlem 100 kr/år

Välkommen att fylla i medlemsansökan!

Vem kan bli medlem i SLS? 
Du som har avlagt läkarexamen i Norden eller innehar svensk läkarlegitimation samt du som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet eller är AT-läkare.

Associerat medlemskap - du som utan att vara läkare är verksam inom medicinen eller inom medicinen närstående område.

Till korresponderande medlem i Läkaresällskapet: efter förslag av sektion eller två medlemmar i Sällskapet och som gjort förtjänstfulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde.

Bli medlem!

 


Vad kostar det att bli medlem?


Ordinarie medlem 700 kr /år 
Associerad medlem 700 kr / år

Pensionärer 350 kr / år
(från det år man fyller 65 år)

Studerandemedlem 100 kr / år

Bli medlem!

 

Som medlem får du bland annat:

· Söka bidrag ur forskningsfonder

· Reducerad avgift på seminarier

· Reducerad lokalhyra då du
  bokar SLS lokaler

· Medlemstidningen SLS Aktuellt