OK

Adressändring

För att kunna ge bästa tänkbara service är det viktigt att vi har rätt adress.
Vill du anmäla adressändring? Sänd mejl till medlem@sls.se eller skriv till:
Medlemsregistret · Svenska Läkaresällskapet · Box 738 · 101 35 Stockholm.

Du kan även fylla i formuläret och sända till oss.

Medlemsservice christian.trank@sls.se

*) Obligatoriskt fält