OK

Vi utvecklar och utmanar vården

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här träffas läkare från olika områden och utbyter erfarenheter med varandra. Vårt huvusakliga uppdrag är att verka för en bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Bli medlem!

 


Vad kostar det att bli medlem?


Ordinarie medlem 700 kr /år 
Associerad medlem 700 kr / år

Pensionärer 350 kr / år
(från det år man fyller 65 år)

Studerandemedlem 100 kr / år

Bli medlem!

 

Som medlem får du bland annat:

· Söka bidrag ur forskningsfonder

· Reducerad avgift på seminarier

· Reducerad lokalhyra då du
  bokar SLS lokaler

· Reducerad avgift till Medicinska
  riksstämman 

· Medlemstidningen SLS Aktuellt