OK

Söderbergska Priset 2014 till Leif Groop för banbrytande insatser inom diabetesforskningen


Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelas det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

Priset på en miljon kronor delades ut i samband med ett vetenskapligt seminarium torsdagen den 10 april 2014 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Se inspelningen från seminariet och prisutdelningen: 
http://79.136.112.58/ability/show/qks/sberg/speed.asp

Läs mer om programmet i program- och abstraktboken

Se prisutdelningen: http://79.136.112.58/ability/show/qks/sbergevening/speed.asp

Inslag från SvT 14-04-10: http://www.svtplay.se/klipp/1962767/leif-groop-palkittiin-jalleen-diabeteksen-tutkimuksesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Söderbergska Priset, en miljon kronor, delas ut sedan 1986 av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Mer information om stiftelserna: www.torstensoderbergsstiftelse.se och
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESSMEDDELANDE den 9 april 2014:

Typ 2-diabetes kan bli normaltillståndet!

Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, kan komma att bli normaltillståndet i stora delar av världen om vi fortsätter att leva som vi gör. Vi äter för mycket, motionerar för lite och blir tjockare med åren.  Den 10 april samlas ledande internationella forskare på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för att presentera nya rön inom området.

Med anledning av att Söderbergska Priset i medicin i år tilldelas professor Leif Groop, Lunds universitet, för hans banbrytande insatser inom modern diabetesforskning, samlas ledande diabetesforskare för ett halvdagsseminarium den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.

- Om vi lever tillräckligt länge och dåligt kanske vi alla utvecklar diabetes typ 2, säger Leif Groop. Dagens levnadsförhållanden gör att en majoritet av befolkningen löper risk att insjukna i diabetes av typ två, eller åldersdiabetes, fortsätter Leif Groop, som tack vare det Söderbergska priset får tillfälle att organisera seminariet.
- Mitt intresse för diabetes vaknade när jag som ung läkare arbetade i Närpes i Finland. Diabetesbehandlingen på den tiden var riktigt dålig och det väckte mitt intresse att ta reda på mer om genetiken bakom sjukdomen; man visste att ärftlighet spelade in men inte hur det hängde ihop, säger Leif Groop.

Leif Groop har genom åren systematiskt byggt upp ett världsledande laboratorium inom genetik för typ 2-diabetes och har tack vare noggrann insamling och karaktärisering av ett av världens största familjematerial för typ 2-diabetes, Botniastudien. Han har också forskat mycket om just de olika formerna av sjukdomen. Leif Groop var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes kallad LADA, och har bidragit till kunskaperna även om flera andra tidigare okända blandformer. Leif Groops forskning har varit tongivande för utvecklingen inom området och har haft avgörande betydelse för att visa på betydelsen av mitokondriell dysfunktion för uppkomst av sjukdomen. Leif Groop har betytt mycket för utvecklingen inom svensk diabetesforskning och genom åren skapat ett brett internationellt nätverk inom området.

Söderbergska priset, en miljon kronor, delas ut i anslutning till seminariet den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.

Mer information om pristagaren, priset och seminariet

Professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96, prisjuryns ordförande.

Mer information om stiftelserna
www.torstensoderbergsstiftelse.se
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ur PRESSMEDDELANDE från 12 december 2013

– Det är självfallet en oerhört stimulerande uppmuntran för mig själv, för den forskargrupp jag representerar och för diabetesforskningen att få ett sånt här pris, ett stort och ödmjukt TACK går till de båda stiftelserna, Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, säger Leif Groop, årets pristagare och ledare för Lunds universitets Diabetescentrum.

Leif Groop var en av de första som insåg betydelsen av forskning kring typ 2-diabetes. Med dagens dramatiska ökning av patienter med typ 2-diabetes i stora delar av världen, och den omfattande ohälsa det leder till, är diabetes en av världens stora folksjukdomar.

– Vår forskning har framför allt försökt använda genetiken för att beskriva diabetessjukdomens spektrum. För att kunna individualisera och förbättra behandlingen måste vi förstå vilken form av diabetes patienten lider av, säger Leif Groop. Situationen att behandla diabetes endast genom att sänka blodsocker är lite som att vi skulle behandla en infektionssjukdom endast genom att sänka febern, vi behöver veta mer om sjukdomen för att kunna skräddarsy behandlingen, fortsätter han.

Groop har identifierat gener som ökar risken för typ 2-diabetes och hur de samverkar med omgivningsfaktorer som påverkar utvecklandet och utvecklingen av sjukdomen. Han inriktade tidigt sin forskning på sjukdomens olika former. Han var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes, så kallad LADA, och har bidragit till kunskaper om flera tidigare okända blandformer. Han är sedan länge en av de internationellt sett mest meriterade forskarna i fältet med ett mycket stort antal publicerade vetenskapliga artiklar samt har skapat ett brett internationellt nätverk och handlett många av de forskare som idag räknas till de främsta inom diabetesforskningen.

– Vi har haft glädjen att kunna bidra till den här forskningen under åren men mycket kvarstår att göra. Diabetes är den snabbast ökande sjukdomen i världen och vi kan inte vara nöjda innan vi hittat ett bot mot sjukdomen; men en förutsättning är att vi förstår hur de olika underformerna uppstår, avslutar Leif Groop.

Priset på en miljon kronor delas ut i samband med ett vetenskapligt seminarium den 10 april 2014 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm:"Type 2 Diabetes - a Collision between Genes and Environment". Välkomna!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pdf-artikel om pristagaren i SLS Aktuellt 1 / 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.