OK

3/5 Forskningsdelegationen

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskaps-bildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad. För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling.

Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Forskningsdelegationen 2016:

Ordförande Vice ordförande Ledamot


Mats Ulfendahl

Professor i experimentell audiologi och otologi,
Inst för neurovetenskap
Karolinska Institutet


Charlotta Dabrosin

Professor i onkologi,
Inst för klinisk och experimentell medicin, onkologi, Linköpings Universitet


Pia Maly Sundgren

Professor i diagnostisk radiologi, Inst för kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Ledamot Ledamot Ledamot

Göran Laurell

Professor i öron-, näs- och halssjukdomar
Inst för kirurgiska vetenskaper
Uppsala universitet

Kristina Bengtsson Boström
Docent i allmänmedicin
Inst för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet,
Närhälsan FoU, Västra Götalandsregionen

Jörgen Lundälv


Docent i trafikmedicin, Inst för kirurgisk och periope-rativ vetenskap Umeå universitet, docent i socialt arbete, Inst för socialt arbete Göteborgs Universitet

Ledamot Ledamot Ledamot

Madeleine Zetterberg

Professor i oftalmologi,
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet


Anne Lindberg

Universitetslektor,
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin
Umeå Universitet


Ola Winqvist

Professor i cellulär immunterapi,
Institutionen för medicin,
Karolinska Institutet

 

Adjungerad ledamot
Kandidat- och underläkarföreningen
   


Teodor Svedung Wettervik

Läkarstudent Göteborg

   

Sekreterare: Monica Windén, Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm.
08-440 88 66, monica.winden(at)sls.se

Kontakt med forskningsdelegationen:
Monica Windén, 08-440 88 66,monica.winden(at)sls.se

Mats Ulfendahl, Mats.Ulfendahl (at)ki.se