OK

Publicerat


SLS Aktuellt 2 / 2014

(pdf) >>

Blädderex >> SLS Aktuellt 1 / 2014 SLS Aktuellt 1 / 2014
(pdf) >>

Blädderex >>
SLS Aktuellt 4 / 2013

SLS Aktuellt 4 / 2013
(pdf) >> / Blädderex >>

SLS Aktuellt 3 / 2013
(pdf) >> / Blädderex >>

SLS Aktuellt 2 / 2013
(pdf) >> / Blädderex >>

SLS Aktuellt 1 / 2013
(pdf)>>

Blädderex >>

Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Hämta pdf >>

   

För framtidens hälsa
- en ny läkarutbildning
SOU 2013:15

Ladda ner
. SOU 2013:15 (pdf 3,8 MB)
· del 1 av 2 (pdf 3,0 MB)
förord till litteratur- och referenslista
· kommittédirektiv Bilaga 7
(pdf 1,1 MB)
· Sammanfattning
(pdf 191 kB)
· Sammanfattning på engelska (pdf 309 kB)

 Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete &
Förbättringskunskap

två kärnkompetenser för god och säker vård >>

Ett samverkansprojekt mellan Sjuksköterskeföreningen och Läkaresällskapet.

  

SLS Aktuellt 4 / 2012
(pdf) >>
Blädderex >>

SLS Aktuellt 3 / 2012
Blädderex >>

Pdf >>

SLS Aktuellt 2 / 2012
Blädderex >>

Pdf >>

SLS Aktuellt 1 / 2012
Blädderex >>

Pdf >>

 


 


 


 

SLS Aktuellt 4 /2011
(pdf) >>

Blädderex >>

SLS Aktuellt 3 /2011
Blädderex >>
(pdf )>>

SLS Aktuellt 2 / 2011
(pdf) >>

Råd till läkare vid användning av sociala medier >>

 

 

 

 

Fortbildning för läkare (CPD)


Fortbildning för läkare
En sammanställning av
kunskapsläget om läkares
fortbildning (CPD) - 2011

Ladda ner pdf >>

English version >>

  


Kompetenta läkare
– en förutsättning för vårdens kvalitet
Lathund för läkares fortbildning

Riksstämman 2012

 

 

 

 

SLS Verksamhetsberättelse
1/7 2013 - 31/12 2013

pdf >>

 

 

Riksstämmans PROGRAMBOK
SLS Aktuellt 4 / 2010

sid 1 - 58

sid 59 - 78

sid 79 - 140 


Råd och Riktlinjer
utarbetad av TNC, Läkartidningen, Socialstyrelsen och
SLS Språkkommitté

Gemensamt uttalande av
Läkaresällskapet
Sjuksköterskeföreningen
BarnmorskeförbundetSamtalsmetod för att behandla rökare

uppdaterad 2011

Urologisk cancer och
nyttan av ett rökstopp

SLS och sektionernas intentionsförklaring i målet att verka för rökstopp vid operationer från 2013 >>Medicinens språk
En grundläggande
handbok om språk, kommunikation och information inom
medicin- och vårdområdet.
Liber förlag. ISBN
978-91-47-05345-2

Rapport från jubileumskonferensen
Global Health in
a New World

Text Eva Nordin

 

 Läkaresällskapets

Jubileumsbokserie

 

 


Vägledning för sökande

Projektanslag
Resebidrag
Stipendier

Forskning och innovation
Prop. 2012/13:30
Utgiven: 11/10 2012
Utbildningsdepartementet 
Ladda ner pdf >>


Rapport från temadagen
den 29/4 2009

Läkemedelsguiden
med lättförståelig, tillförlitlig och obunden information om läkemedel och sjukdomar.

 

Läkardagarna i Örebro
2011 
 -
Infektioner och infektionsbehandling i klinisk vardag

Läkardagarna i Örebro
2010

Programboken kostar
200 kr och beställs via
ewa.nystrom@orebroll.se

 

 

 

 
Bättre hälsa kräver
klinisk forskning

 

 

 


Börja forska!

av
SLS Kandidatförening