OK

Ändringar i EU-direktiv sätter maxtak för tillgodoräknande av ST


Europaparlamentets och rådets direktiv om yrkeskvalifikationer implementeras nu i svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Alla läkare som vill eller håller på att specialisera sig i flera specialiteter kan påverkas.

Från den 1 september 2016 gäller en ny bestämmelse för tillgodoräknande av ST. Den innebär att om du som läkare med specialistkompetens vill få specialist-kompetens i ytterligare en bas-, gren eller tilläggsspecialitet, finns nu ett maxtak för hur mycket av din tidigare specialiseringstjänstgöring du kan få tillgodoräkna dig.

Konkret betyder det att ST nr 2, 3 eller 4 alltid blir minst 2,5 år. En förutsättning för att få tillgodoräkna sig tidigare genomförd ST är att samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen är uppfyllda.

En ST är på minst fem år, detta enligt patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Utbildningen är målstyrd, det vill säga att ST-läkaren ska uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som beskrivs i Läkarnas specialiseringstjänstgöring
– Målbeskrivningar 2015.

Vad behöver du som ST-läkare göra?

Det är endast du som planerar att göra mer än en ST som berörs.

Se över planeringen av din specialiseringstjänstgöring så att den är i enlighet med den nya bestämmelsen.

Bestämmelsen gäller för alla specialiteter i Sverige och både för dig som gör din ST enligt SOSFS 2015:8 och för dig som gör din ST enligt SOSFS 2008:17.

Ladda ned pdf

Mer information

Vill du veta mer om vad som gäller vid ST och om våra föreskrifter besök socialstyrelsen.se