OK

SLS i debatten

9
apr
2014

Leif Groop får Söderbergska priset för banbrytande insatser inom diabetesforskningen

Söderbergska Priset i medicin 2014 gick till professor Leif Groop, Lunds universitet,  för hans banbrytande insatser inom...

19
mar
2014

En värdefull vård

Debatten om hälso- och sjukvårdens styrsystem, ofta kallat New Public Management, går nu in i en ny fas.

2
mar
2014

SVTs Agenda på sjukhubesök

Läkarna har tröttnat på byråkratin När SVT:s Agenda är på sjukhusbesök pågår en ständig jakt för att dokumentera och...

20
feb
2014

När sjukvården hamnar i skottlinjen

Våld som riktas mot hälso- och sjukvård är ett av de största humanitära problemen i dagens konflikter. Civilbefolkningen...

14
feb
2014

Twitterstorm mot apotekssatsning på tester

Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är bekymrad över apotekens utökade satsning på självtester, som Svensk...

3
feb
2014

Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka...

30
jan
2014

Behov av kvalitetsförbättring i läkarutbildningen

  Universitetskanslerämbetet har utvärderat Sveriges läkarutbildningar. För hälften av de sex utbildningar som utvärderats...

14
jan
2014

LT Debatt: NPM – en av de viktigaste frågorna

Budskapet vid Riksstämmosymposiet var kristallklart: New public management är ett system för styrning av sjukvården som,...

15
jan
2014

LT Debatt: Nya etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt–lungräddning har gemensamt arbetat fram...

26
nov
2013

Papperslösas rätt till vård

  Läs om vårdprofessionernas syn på begreppet "vård som inte kan anstå". Ett tiotal journalister och sex representanter fr...

5
nov
2013

Alkohol och riskbruk

Med anledning av söndagens avsnitt av Solsidan i TV4 där en karaktär utger sig för att vara läkare och uttalar sig om att...

4
okt
2013

Debatt om omskärelse

Slutreplik: ”Argumenten utgår från vuxnas rättigheter” Publicerad 2013-10-07 19:09: DN debatt: Slutreplik: Argumenten utgå...

12
okt
2013

Prata om alkohol med sin läkare tjänar alla på

Fler samtal mellan patienter och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor. Det skriver Sven...

23
sep
2013

Strandade ALF-förhandlingar oroar

Förhandlingar om ett nytt ALF-avtal drar ut på tiden och statens förhandlare Kjell Asplund riktar nu skarp kritik mot...

29
apr
2013

Debatt om alkoholsponsring

Chalmers – stoppa sponsring från bryggerier till Cortegen!

7
apr
2013

Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion

Maciej Zarembas artikelserie ”Den olönsamma patienten” har väckt stor uppmärksamhet. Många läsare känner igen den...

4
feb
2013

Ta en rökpaus i samband med operation

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50%. Av de...